THE KIMONO

agosto 28, 2014Liliana Miguez Garcia

SNEAK PEEK | THE KIMONO

agosto 27, 2014Liliana Miguez Garcia

29

agosto 23, 2014Liliana Miguez Garcia

SNEAK PEEK | 29

agosto 21, 2014Liliana Miguez Garcia

FASHION QUOTE OF THE WEEK | 2

agosto 02, 2014Liliana Miguez Garcia

DIA DE BELEZA NO BLOG | 2

agosto 01, 2014Liliana Miguez Garcia

Follow by Email